logo

Bárdos Lajos - Kronologikus életrajz

1899. október 1. Született Budapesten, 5 gyermek közül a harmadik, hegedülni tanul, aktív részvétel a cserkészetben.
1917. katona
1919. 1 évet a Műegyetemen végez.
1920. Felvétel a Zeneakadémiára, I. év Siklós Albertnél, II-V. év Kodály Zoltánnál.
1921. nyár Első népdalos táborozás a 7. cserkészcsapattal Bakonybélen. Itt kezdődik a népdaléneklés városi fiatalok körében. Itt születik meg első vegyeskari műve: a Szellő zúg távol.
1925. január Törökországi utazás, ismerkedés a keleti zenével, népdalgyűjtés.
1925 őszétől
1929 nyaráig
Éneket tanít és kart vezet az Attila utcai gimnáziumban.
1925 őszétől
1942 nyaráig
Vezeti a városmajori templom Cecília Kórusát, egyben kántori állásban.
1926. Megnősül, felesége Waliczky Irén. Óraadó tanár a Zeneakadémián.
1928-1966 Tanár a Zeneakadémián.
1930. Kertész Gyulával megalapítják a Magyar Kórus Kiadóvállalatot.
1932. A dr. Dienes Valériával közösen írt „Nyolc boldogság” és a Rózsák Szentje” c. misztériumjátékok bemutatója. A Palestrina Kórussal bemutatják Stravinsky Zsoltárszimfóniáját.
1933. Népdalgyűjtés a Hódmezővásárhely környéki tanyavilágban. Áprilisban Bécsben vendégszerepel a Palestrina Kórussal.Július-augusztus: zenei vezetője a gödöllői cserkész világjamboreenak.
1934. Az első Éneklő Ifjúság hangverseny a Zeneakadémián. Összkar vezénylése.
1935. Missa Prima bemutatója.
1936. Ünnepélyes hangverseny a Zeneakadémián 10 éves tanítási évfordulója alkalmából.
1938. Az Énekes Ábécé megszerkesztése Kerényi Györggyel, Kertész Gyulával és Rajeczky Benjaminnal. Az Országos Magyar Cecília Egyesület elnöke lesz.
1939. A Cecília Kórus Nyugat-Európa-i körútja. Az Árpádházi Szent Margit oratórium bemutatója a Margit szigeten.
1940. Vendégszereplés a Cecília Kórussal Belgrádban és Zimonyban.
1941. Megalakítja a Budapesti Kórust a Palestrina és a Cecília Kórusból.
1942. Éneklő Ifjúság hangverseny Máramarosszigeten és Kolozsvárott. A Budapesti Kórussal is bemutatja Stravinsky Zsoltárszimfóniáját. Újítás, hogy magyarázatokat fűz a zenéhez. Augusztusban kinevezik a Mátyás templom karnagyává. (1962-ig látja el ezt a feladatot.)
1946. A Mátyás Kórussal a rádióban a Sík Sándor szövegére írt Alexiust adják elő.
1947. Megalakul a Bartók Béla Szövetség, ahol művészeti vezető lesz. A Magyar Dalosegyesületek Országos Szövetségének is elnökévé választják.
1948. Boldogasszony kánon bemutatója 4 kórussal Makón. A pápai Szent Gergely rendet Shvoy püspök úr adja át.
1950. október 15. A Magyar Kórus Kiadóvállalatot államosítják.
1951. A Zeneművészeti Főiskolán megindul a zenetudományi tanszak, ott a zeneelmélet és zenei prozódia tanára.
1953. Erkel díj, a Felsőoktatás Kiváló Dolgozója.
1954. Érdemes művész
1955. Kossuth díj
1961. A keszthelyi Helikon ünnepségen 17 kórus közös énekét vezényli. Szerzői est Szegeden 7 kórus részvételével. Megjelenik a Modális harmóniák c. kötete.
1962. Súlyos szívproblémák miatt abba kell hagyni a Mátyás templomi dirigálást.
1966. Nyugdíjazását kéri a Zeneakadémián.
1969. 70 éves születésnapi hangversenyek: Pécs, Szeged, Vác, Dunaújváros, Miskolc, Győr, Nyíregyháza. A Munka Érdemrend arany fokozatát kapja.
1970. Kiváló művész
1976. Liszt Ferenc a jövő zenésze c. kötet megjelenése.
1977. Bartók dallamok és a népzene c. mű megjelenése.
1979. 80 éves születésnapi hangversenyek szerte az országban. A Magyar Népköztársaság babérokkal ékesített Zászlórendjével tüntetik ki, a pápától a Szent Gergely lovagrend parancsnoki fokozatát kapja.
1980. A Magyar Rádió Közönség-díja a "Jeremiás próféta könyörgése" c. kórusműért.
1984. 85 éves születésnapi hangversenyek szerte az országban. Bartók-Pásztory-díj, a római Magyar Intézettől a Via Giulia-díjat kapja, államunktól a Magyar Népköztársaság babérokkal ékesített Zászlórendjét.
1985. Gyermekekért-díj.A Zenetudomány akadémiai doktora.
1986. november 18. Elhunyt.